Om forfatterne

 

Camilla Kølsen Petersen (t.v.) har et ben både i forskning og i praksis, og er optaget af meningsfuldt samspil mellem læring og udvikling i fælles og ekspansive læreprocesser for ledere og medarbejdere. Denne optagethed kan ses i Camillas ældre arbejde med Innovativ Evaluering, som hun er den ene ophavskvinde til. Men betydningen af pragmatiske og fælles læreprocesser som det bærende stillads i evalueringsindsatsen er blevet langt mere synlig i Agil Evaluering. Camilla er cand.mag., Ph.d. og er idag lektor på Aarhus Universitet i virksomhedsledelse, og ejer firmaet Ugla Insights, hvor hun og Astrid Søndergaard arbejder med agil evaluering. Tidligere har Camilla være chef for afdelingen People, Technology, and Business i næsten 10 år på Alexandra Instituttet, hvor samspillet mellem mennesker og forretning i digitale omstillingsprocesser har været i fokus i praksis og i forsknings- og innovationsarbejde. Meningsfuld anvendelse af digitale teknologier, samt læring og evaluering har også været Camillas arbejdsområder, særligt i uddannelsesverden i tidligere stillinger hos bl.a. UC-VIA og SDU. 


Astrid Pinholt Søndergaards (t.h) store passion er læring og hvordan man skaber meningsfuld forandring i praksis, forandring som styrker det vi er optagede af og det vi gerne vil blive endnu bedre til. Astrid har en baggrund som projektleder af udviklingsprojekter og har stor erfaring med innovativ evaluering, brugerinddragelse i udviklingsprocesser, metodeudvikling og undervisning fra bl.a. Alexandra Instituttet. Hun er cand.mag. og er desuden uddannet meritlærer fra VIA University College. En baggrund der kombinerer hendes projektledererfaring med viden om læring, motivation, kompetenceudvikling og undervisning. Sammen med Camilla Kølsen Petersen driver hun Ugla Insights.