Persondatapolitik

Vi har brug for følgende oplysninger, når du handler hos os:
Navn, adresse, tlf.nr., cvr nr. og mailadresse.
 
Vi registrerer og videregiver de person- og virksomhedsoplysninger, som er nødvendige for at kunne levere varen til dig. Vi videregier på summarisk form oplysninger til Ugla Insights og Buhl Mediation med hvem vi har en forfatteraftale. De oplysninger vi videregiver omsætningstal (for Ugla Insights udgivelser og Buhl Mediation) samt kommentarer og spørgsmål rettet mod Ugla Insights og Buhl Mediations udgivelser. 
 
Personoplysningerne registreres hos Tenakel Aps og opbevares i fem år, hvorefter oplysningerne slettes.  
Vi samarbejder herudover med en række andre virksomheder, som opbevarer og behandler data. Virksomhederne behandler udelukkende oplysninger på vores vegne og må ikke bruge dem til egne formål.

 

Vi samarbejder kun med databehandlere i EU eller i lande, der kan give dine oplysninger en tilstrækkelig beskyttelse.  
Den dataansvarlige på tenakel.dk er Povl Erik Rostgaard Andersen.  

Du har ret til at få oplyst, hvilke oplysninger vi behandler om dig.


Klageadgang

Hvis du som forbruger vil klage over dit køb, skal du kontakte povlerik@tenakel.dk.Hvis det ikke lykkes os at finde en løsning, kan du sende en klage til:
 
Center for Klageløsning
Nævnenes Hus
Toldboden 2
8800 Viborg
www.forbrug.dk
  
Har du bopæl i et andet EU-land end Danmark, kan du klage til EU-Kommissionens online klageportal her - http://ec.europa.eu/odr